175 órás forex, tőzsde tanfolyam DVD

Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon?

A Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon címû könyvbõl könnyen érthetõ, és azonnal a gyakorlatba ültethetõ módszereket sajátíthat el önállóan, drága tanfolyamok és tréningek nélkül.

A könyv segítségével:Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon

100%-os garanciát vállalunk, így ha a könyv nem nyerte el tetszését, küldje vissza nekünk, és mi visszatérítjük a teljes vételárat.

Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon

Vásárlóink véleménye a Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon könyvrõl fórumunkon: Kattintson ide!

Könyvünkben arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az olvasó a tõzsdei, devizapiaci alapismeretek, összefüggések megismerésével, és a haladó kereskedési technikák, módszerek elsajátításával képes legyen a tõzsdén és devizapiacokon rövid távon kereskedni. Más könyvektõl eltérõen egy komplett módszert ismertetünk, mellyel egy teljesen kezdõ szinten levõ kereskedõ is el tud indulni a tõzsde és devizapiac útvesztõjében. A könyv tehát nemcsak módszerek sokaságának ismertetésére szorítkozik, hanem egyúttal meg is tanítja az olvasót, hogyan kereskedjen részvényekkel, származtatott termékekkel (mint a CFD termékek) és devizákkal.

Megismerheti, hogyan használjuk az internetes kereskedési felületeket, hogyan tudunk részvényeket, devizákat vásárolni, milyen megbízástípusokat kell használnunk. Ezt követõn megbeszéljük, hogyan építheti fel az olvasó saját testre szabott kereskedési technikáját. Átgondoljuk, hogyan kell megalkotni a szabályrendszert, illetve megnézzük a szabályokat alkotó különbözõ módszereket. Ráadásul a módszerek megértését, használatát példák és szemléltetõ ábrák sokasága is segíti. A kereskedési technika összeállításában egy teljes példát is bemutatunk, hogy minden részletre kiterjedõen lássa az olvasó, hogyan kell majd saját magának is elvégeznie ezeket a feladatokat.

A könyvben nem olyan módszerekkel fog találkozni, melyek a néhány napos meggazdagodásra adnak receptet. Ugyanakkor ezek a módszerek kisbefektetõként jól használhatók arra, hogy egyenletes tempóban tõkénket növeljük, legyen a kereskedés célja a banki kamatoknál nagyobb hozam elérése, vagy éppen a jövedelemszerzés. A bemutatott módszereket bárki el tudja sajátítani, nem szükséges speciális szakirányú végzettség, gazdasági diploma.


Mirõl szól a Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon könyv?

A következõ bekezdésekben megtekintheti a fontosabb témákat, melyeket könyvünk tárgyal vagy kattintson ide, és töltse le a könyv tartalomjegyzékét és néhány bemutató oldalt a könyv tartalmából pdf formátumban.

1. Részvény, CFD, devizapiaci alapismeretek

Ebben a fejezetben azt tárgyaljuk, hogy a címadó termékeknek melyek az alapvetõ jellemzõi. Részvények esetén bemutatásra kerül, hogyan számítják a brókercégek egy adás vétel során a jutalékot, hogyan változik meg számlánk egyenlege. Erre példákat is mutatunk. Ugyanez kerül ismertetésre a CFD termékek esetén és a devizáknál is.

2. Részvény-, CFD-, devizakereskedés alapjai

Ebben a fejezetben a megbízási típusokkal ismerkedünk meg. Megnézzük, hogyan lehet részvényeket venni, eladni, vagy devizákkal kereskedni a gyakorlatban. Ismertetésre kerül a piaci áras megbízás, limitáras megbízás és a stop megbízások. Ezeket mûködését példákon keresztül ismertetjük meg az olvasóval.

3. Hogyan építsünk kereskedési technikát (1.rész)

Ebben a rövid fejezetben megismerkedünk egy olyan módszertannal, ami teljesen más megvilágításba helyezi a tõzsdei, devizapiaci kereskedést. A tõzsdei kereskedéssel az a legfontosabb célunk, hogy egy hosszú távon kiszámítható, stabilan növekvõ profitot hozó kereskedõvé váljunk. Ennek egyik lehetséges útja, hogy bizonyos alapismeretek elsajátítását követõen kialakítunk a személyiségünkkel, kockázatvállalási hajlandóságunkkal összhangban levõ, szabadidõnkhöz illeszkedõ kereskedési technikát, más néven kereskedési stratégiát. A kereskedési technika tulajdonképpen szabályok összessége, melyek pontosan megmondják nekünk, hogyan cselekedjünk bizonyos szituációkban. Célunk tehát az, hogy a következõ fejezetekben tárgyalásra kerülõ szempontok, módszerek alapján szabályokat alkossunk, majd ezekkel a szabályokkal elkezdjük tesztelni a technikánkat.

4. Technikai elemzés, részvényválasztás, makroadatok használata a rövid távú kereskedésben

Ebben a fejezetben megismerkedünk a technikai elemzés alapfeltevéseivel, megnézzük a módszerek elõnyeit, és hátrányait. Emellett megnézzük, milyen termékek esetén mûködnek a könyvben leírt módszerek, így a részvényválasztás fundamentális szempontjaira is kitérünk, mint péládul hol nézzünk utána a piaci kapitalizációnak, az átlagos részvényforgalomnak, a közkézhányadnak. Emellett a makroadatok értelmezésével is itt foglalkozunk. Konkért példák, weboldalakról készített képernyõképek segítségével magyarázzuk el a fundamentális adatok értelmezését.

5. Belépési, kilépési jelek

Itt kerül tárgyalásra, hogy a kereskedési technikánban milyen eszközök adhatnak vételi eladási jelet. Azt nézzük meg, hogyan lehet használni ezeket a módszereket, illetve hogyan kombináljuk a különbözõ lehetõségeket.

5.1. Trendelmélet

Itt kerül bemutatásra a technikai elemzés alapja a trendelmélet. Megnézzük, hogyan épülnek fel hosszú, közép- és rövid távon a részvények, devizák árfolyamai. Emelkedõ és csökkenõ trendre is nézünk példákat. Megnézzük, hogyan találhatunk pozícióba lépési jeleket, illetve hogyan tudjuk ezeket az ismereteket a kereskedési technikánkba építeni. Ezen kívül a napon belüli trendek felépülését is megbeszéljük, ami a daytrade kereskedéshez lesz szükséges.

5.2. Szabályos trendek és elbizonytalanodott trendek

Külön alfejezet foglalkozik a szabályos trendekkel, és megvizsgáljuk, hogy az elbizonytalanodott trendet hogyan ismerjük fel. Megbeszéljük, mit tegyünk ilyen esetekben, hogyan alakítható a kereskedési technikánk szabályos trendben illetve bizonytalan mozgás idején.

5.3. Támaszok, ellenállások, szintek

Az alfejezetben megmagyarázzuk, hogy mik azok a támaszok, ellenállások, hogyan alakulnak ki, hogyan ismerjük fel õket, mire használhatók. Tárgyalásra kerülnek a legfontosabb gyakorlatban használható támaszok és ellenállások:

5.4. Kitörések, letörések

Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogyan mozdul el az árfolyam a támasz- és ellenállás szintekrõl. Megnézzük azokat a módszereket, amelyekkel ilyen helyzetekben pozícióba tudunk lépni. A módszerek megértéséhez magyarázó ábrákat készítettünk. Ismertetésre kerül 4 különbözõ belépési technika kitörés esetén, illetve 4 belépési technika is bemutatásra kerül a letörések lekereskedésére.

5.5. Japán gyertyák

A japán gyertyák alfejezetben tárgyalásra kerülnek különbözõ gyertyaformációk, melyeknek megnézzük a jelentéstartalmát, és megbízhatóságát. Példákon keresztül megbeszélünk eseteket arra vonatkozóan, hogyan építsük ezen alakzatok jelzéseit a technikánkba.

5.6. Árfolyamalakzatok

A japán gyertyaformációk mellett az árfolyamgörbe által kirajzolt alakzatokat is értelmezni tudjuk. A könyvünkben megtárgyaljuk, hogyan lehet kereskedni, ha ilyen alakzattal találkozunk. Szó lesz az alakzatok megbízhatóságáról, és arról, hogyan illesszük ezeket a technikánba.

5.7. Indikátorok

Az indikátorok fejezetben az árfolyamelemzést segítõ, matematikai számításokon alapuló mutatók használata is bemutatásra kerül. Ezek négy csoportjával: trendkövetõ, volatilitást mérõ, forgalmi, és elõre mutató indikátorokkal ismerkedünk meg. Mindegyik mûködését példákon keresztül szemléltetjük, majd a fejezet végén megbeszéljük, hogyan lehet az indikátorok jelzései alapján kereskedni.

6. A kockázatkezelési módszerek

A kockázatkezelési módszerek a kereskedési stratégiánk egyik legfontosabb része. Összességében azt lehet mondani, hogy a belépési jeleknél is fontosabb a helyesen kialakított kockázatkezelés. Ebben a fejezetben a legfontosabb szempontokat fogjuk áttekinteni, elõször az alapfogalmakat megbeszélve, majd megnézzük, hogyan lehet a kereskedési stratégiába illeszteni a módszereket. Konkrét példák is bemutatásra kerülnek. Megbeszéljük hogyan számoljuk ki a spekulatív tõkénket, ennek mekkora hányadát célszerû egy kereskedés során kockáztatni, illetve példákat nézünk ezen értékek kiszámítására. Bemutatunk több, különbözõ stop-megbízás elhelyezésére szolgáló módszert, melyekre szintén példákat nézünk.

7. Kereskedési sablonok

Az eddigi ismeretek összefoglalásaként bemutatunk három különbözõ kereskedési mintát. Példákon keresztül nézzük meg ezek mûködését, azaz megnézzük hol lépjünk pozícióba, hol kapunk vételi jelet az egyes kereskedési sablonok alkalmazása során.

8. Hogyan építsünk kereskedési technikát (2. rész)

Ebben a fejezetben segítséget kap az olvasó, hogy az eddig tárgyalt ismereteket rendszerezni tudja, és abból szabályokat tudjon alkotni. Ezekbõl a szabályokból alakul ki a kereskedési stratégia, amely alapján kereskedni fogunk a tõzsdén és a devizapiacon. Segítségül egy stratégialakotás sablont is készítettem, illetve egy naplózási módszert is bemutatunk, amivel a nyertes, vesztes kötéseket lehet elemezni, értékelni. Végül egy egyszerû kereskedési stratégiát állítok össze, melyet kötéseken keresztül tesztelek, és a belépés, kilépés, kockázatkezelés lépései kerülnek ismertetésre példákon keresztül.

9. Brókercégek

Végezetül segítséget nyújtunk az olvasónak arra vonatkozóan, hogy milyen brókercégek léteznek, milyen szempontokat vegyünk figyelembe ha céget keresünk. Megbeszéljük melyek a jellemzõ jutalékok, kitérünk az ECN és market maker brókerek közötti különbségekre.


A könyv terjedelme: 280 oldal

A könyv ára: 4990 Ft

Olvasóink véleménye: Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon könyvrõl!

Töltse ki a megrendelõ lapot, és hamarosan a kezében lesz a Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon címû könyv.Küld el megrendelésed most!

(A pirossal jelölt mezők kitöltése kötelező!)

Személyes adatok

Szállítási cím

Számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)

A fenti kérdéssel azt vizsgáljuk, hogy ember vagy számítógépes program töltötte ki az űrlapot. Ha nem sikerül válaszolni a kérdésre, keressen meg minket a lap alján található telefonszámon vagy e-mail címen. Ezen módokon is tudjuk fogadni rendelését! A rendelés elküldéséhez kérjük válaszoljon a fenti kérdésre!

Az Ön megrendelése:

Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon

Hogyan kereskedjünk deviza- és részvénypiacokon kisbefektetõként rövid távon címû könyv bruttó 4990 Ft + 1190 Ft postaköltség, utánvétes GLS kiszállítással. A megrendelésrõl e-mailben igazolást küldünk! Ha nem kap tõlünk automatikus visszaigazoló levelet, akkor megrendelése nem érkezett meg hozzánk!

Kiszállítással kapcsolatos tudnivalók:

Utánvétes GLS kiszállítás: alap esetben az oktató anyagot a GLS Hungary utánvéttel szállítja ki, így Önnek csak akkor kell fizetnie érte, ha már a kezébe vette a csomagot. A GLS futárszolgálattal történõ kiszállítás lehetõvé teszi, hogy akár a munkahelyén is átvegye a csomagot.

Elõreutalás lehetõsége: ha elõreutalással fizet, akkor a postaköltség 790 Ft. Elõreutalási kérését az üzenet rovatban jelezze, egyébként GLS utánvéttel jutattjuk el a csomagot Önnek.

Postai kiszállítás: Ha a terméket a GLS kiszállítás helyett, postai utánvéttel szeretné megrendelni, akkor ezt a fenti ûrlapon az üzenet rovatba külön jelezze. Postai kiszállítás esetén a szállítási költség 2180 Ft-ra változik.

Kiszállítás idõpontja: GLS utánvétes kiszállítás esetén a terméket a megrendelést követõ 1-2 munkanapon belül adjuk át a futárszolgálatnak, akik az ezt követõ munkanapon szállítják ki. Igény esetén lehetõség van arra, hogy elõre meghatározott napon szállítsák ki a csomagot, kérjük a fenti ûrlap üzenet rovatába írja meg nekünk, melyek azok a napok, amelyeken a csomagot át tudja venni, így a csomag feladását ezen napok figyelembe vételével idõzítjük.

Kiszállítás külföldre: külföldi kiszállítás esetén a szállítási költség 2000-4000 Ft közötti, az ország, és a kiszállítási mód függvényében. Pontos információt a kiszállítási cím ismeretében tudunk adni.

Az oktatással, kiszállítással kapcsolatos kérdéseit várjuk az címen, vagy a számon.

Kockázati felhívás:

A tőzsdei és tőzsdén kívüli, devizapiaci, forex vagy kriptodeviza ügyletek a piac tulajdonságaiból adódóan és az elérhető nagy tőkeáttétel miatt magas kockázatú tevékenységek, és nem minden befektetőnek felnek meg ezek a termékek. A nagyfokú tőkeáttétel éppúgy dolgozhat Ön ellen, mint Önért. Mielőtt a kereskedés mellett dönt, gondosan mérlegelje a befektetési célját, a tapasztalati szintjét és a kockázat-vállalási hajlandóságát. Fennáll a lehetőség, hogy kezdeti befektetésének egy részét vagy egészét elveszti, ezért soha ne fektessen be olyan pénzt, amit nem engedhet meg magának, hogy elveszítsen. Legyen tisztában a kereskedéshez kapcsolódó minden kockázattal, és ha kétségei vannak, kérje független pénzügyi tanácsadó segítségét.

A múltbeli adatokból nem lehet teljes biztonsággal a jövőre vonatkozó megállapításokat tenni. A bemutatott oktatás elemei is a múltbeli árfolyam adatok felhasználásából lettek kialakítva, így semmi garancia nincs arra, hogy a jövőben eredményesen működtethetők az oktatások tanult módszerek. Kizárólag demó, nem valós pénzt tartalmazó számlán javasolt a használata.

Az előadás szervezője, az oktató, az oldal üzemeltetője kizárják mindennemû felelősségüket az oktatóanyagban esetleg megjelenő információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. A könyvben található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik, nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Az oktatás során bemutatott kereskedési rendszereket, kereskedési felületeket, brókercégeket az oktatók kizárólag szemléltetési célból használják. Az egyes brókercégeknél elérhető kereskedési rendszerek demó vagy valós számláinak használata csak szemléltetési, bemutatási célt szolgál. Nem javasoljuk tehát, hogy a brókercég-választási döntését befolyásolja az, hogy a tanfolyam során mely brókercégek rendszerét használják oktatóink.

Oldalüzemeltetői adatok: Impresszum

Vásárlói vélemények oldalunkon: Könyv, tanfolyam vélemények

A megrendelésre érvényes általános szállítási és szerződési feltételek letöltése pdf formában: ASZF letöltése


Kattintson ide, és visszatérhet az Elemzésközpont.hu oldalra